7 Şubat 2008 Perşembe

KÖPEKLERDE KATARAKTLenste meydana gelen bulanıklaşma ve opak görüntüye genel anlamıyla katarakt adı verilir. Basit olarak patofizyolojisinde lens proteinlerinin birbirlerine bağlanmaları ve lense opak bir görünüm kazandırmalarıyla oluşur, bu duruma yol açan etkenler, yaşlılık, genetik bozukluklar, beslenme yetersizliği, sineşiler, radyasyon, yüksek kan glukoz seviyesi, hipokalsemi, toksinler...vb sebeplerdir.

Köpeklerde hastalığa, kedilere göre çok daha fazla rastlanılmaktadır, bir çok ırkta katarakt baskın herediter özellik göstermektedir, kedilerde doğmasal olarak hastalığa rastlanırken, köpeklerde doğmasal ve sonradan oluşan, özellikle yaşlılıkla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bozukluğun ortaya çıkmasında cinsiyetin önemi yoktur her iki cinsiyette de görülmektedir.
Özellikle köpeklerde hastalık ilerleyerek görme bozukluğuna hatta körlüğe yol açabilmektedir, körlüğe yol açabilen bu durumun en çok görüldüğü köpek ırkları; minyatür poodl'lar, Amerikan cocker'lar ve cocker spaniel'lerdir. Bunun dışında golden retriever'larda, Boston terrierlerde, Siberian huskie'lerde de hastalığa sıkça rastlanabilir. En çok etkilenen kedi ırkları ise Persian'lar, Birmanya kedileri ve Himalaya kedileridir.

Belirtileri : Hastalığın tek gözde ortaya çıkması %30 oranından daha az olmaktadır, yapılan çalışmalara göre her iki gözde birden bozukluğa rastlanılması %60 oranında olmaktadır. Fiziksel muayene bulguları olarak; lenste opasifikasyon, lens içerisinde ufak kristaller, lensin sıvı materyalinin lensden dışarı sızması, sineşi ve uveitis görülebilir. Tapetum tabakasının reflektörle muayenesinde tapetum tabakasında gri veya siyah bir bölge görülmeside tipik bir bulgudur (bu durumun ortaya çıkış nedeni lensdeki bulanıklığın ışığı tapetum tabakasına geçirmemesi ve izdüşümünün siyah bir alan olarak görülmesidir).

Nedenleri : 1-Kalıtsal olarak hastalık ortaya çıkabilir 2-Diabetes mellitus (Şeker Hastalığı) 3-Kendiliğinden yaşa bağlı olarak 4- Toksik dialdehitlere cevap olarak retinal dejenerasyon sonucu 5-Uveitis ve sineşi 6-Beslenme 7-Hipokalsemi 8-Radyasyon ve elektrik şoku.

Hastalığın ayırıcı tanısında lentiküler sklerozis ve uveitis bulunmaktadır. Kan ve idrar biyokimyasal testleri hastalığa neden olan metabolik sebepleri ortaya çıkarmak için kullanılır (diabetus mellitus, hipokalsemi).

Tedavi : Köpeklerde ilerlemiş katarakt olgularında cerrahi müdahale endikedir, hasta 48 saat süresince hospitalize edilir. Katarakt vakalarının tedavisinde kullanılan spesifik bir ilaç bulunmamaktadır, Kortikosteroid uygulamaları uveitis oluşumunun engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa